Informacja

Podane na stronach Serwisu wyniki gier mają charakter informacyjny. Agora S.A. rekomenduje Użytkownikom Serwisu weryfikację wyników gier w autoryzowanych kolekturach Lotto, gdyż tylko na podstawie uzyskanych tam informacji możliwe jest stwierdzenie ewentualnej wygranej.